25 ديسمبر، 2016

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
 فى سورس RuBeRto v5 مفهوش دروب


للى عايز يعمل دروب هتخش على MonsterTable.cs

تدور على 

 #region TaskManger
ضيف فوقه
#region All Monster Cps Drop !  

                
if (killer.Name.Contains("Guard"))  
                {  
                    return;  
                } 
                if (
killer.VIPLevel == 6) 
                { 
                    if (
killer.ContainsFlag3((ulong)Update.Flags3.AutoHunting)) 
                    { 
                        
killer.ConquerPoints += 1000; 
                        
killer.Owner.Send(new Network.GamePackets.Message("Gratz ! You Kill [ " Owner.Name " ] And Got [ 500 Cps - Becouse You Open AutoHunting ] #37 ."System.Drawing.Color.Red2005)); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        
killer.ConquerPoints += 3000; 
                        
killer.Owner.Send(new Network.GamePackets.Message("Gratz ! You Kill [ " Owner.Name " ] And Got [ 3000 Cps - Becouse You ViP 6 ] #37 ."System.Drawing.Color.Yellow2005)); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    if (
killer.ContainsFlag3((ulong)Update.Flags3.AutoHunting)) 
                    { 
                        
killer.ConquerPoints += 500; 
                        
killer.Owner.Send(new Network.GamePackets.Message("Gratz ! You Kill [ " Owner.Name " ] And Got [ 500 Cps - Becouse You Open AutoHunting ] #37 ."System.Drawing.Color.Red2005)); 
                    } 
                    else 
                    { 
                        
killer.ConquerPoints += 2000; 
                        
killer.Owner.Send(new Network.GamePackets.Message("Gratz ! You Kill [ " Owner.Name " ] And Got [ 2000 Cps ] #37 ."System.Drawing.Color.Yellow2005)); 
                    } 
                }  
#endregion  
لو عاوز تعدل على الدروب 
killer.ConquerPoints += 2000;
عدل على 2000 
لو عاوز تعدل على الاتو هانت من غيرvip6

killer.ConquerPoints += 500;
عدل على 500
 ولو عاوز تعدل على دروبvip6
killer.ConquerPoints += 1000; 
عدل على1000
لو عاوز تعدل على الاتوهانت لكل اللى معاهvip
killer.ConquerPoints += 1000;
عدل على1000